Tuki, terveys ja hyvinvointi

Opiskelijahuolto ja -hyvinvointi

Opiskelijahuolto tarkoittaa Keudassa opiskeluhyvinvointia, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Opiskelijahuollon palvelujen piiriin kuuluvat kaikki perustutkintoa, Valma-koulusta ja aikuisten perusopetusta  suorittavat opiskelijat. Opiskelijahuolto edistää mielenterveyttä ja ehkäisee syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena Keudassa on, että opiskelijahuollon palvelut mahdollistavat oppimisen etenemisen eri elämäntilanteissa mahdollisimman joustavasti.

Henkilökohtaista tukea opiskelijoille tarjoavat muun muassa kuraattori, psykologi, ja terveydenhoitaja. Suostumuksellasi tueksesi voidaan koota myös opiskeluhuollon toimijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka kanssa voit yhdessä miettiä tarvitsemaasi tukea.

Keudan toimipisteissä toimii myös hyvinvointiryhmät (HYRY), joiden tehtävänä on seurata ja  kehittää opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Opiskelijahyvinvointia edistetään Keudassa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Painopisteenä pidämme ennaltaehkäisevää työtä. Opiskelijahyvinvoinnin palvelut sisältävät niin Keudan kuin toimipisteiden sijaintikuntienkin palveluja. Näitä palveluja ovat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Keudan opiskelijoilla on oikeus saada maksutta sellaiset opiskeluhyvinvoinnin palvelut, jotka koulutukseen osallistuminen edellyttää.

Keudassa on laadittu opiskeluhuoltosuunnitelma ja sekä muita turvallista ja hyvinvoivaa opiskelu- ja työympäristöä tukevia suunnitelmia.

TuoksutON-kampanja Keudassa

Keudassa järjestetään vuosittain tuksutON-kampanja. Kampanjan tarkoituksena on herätellä ajatuksia tuoksuttomuudesta ja siitä miten voimme huomioida toisemme oppilaitoksessa sekä  työpaikoilla. Hengitysliiton tuoksutON-kampanjasivut

This site is registered on wpml.org as a development site.