Vastuullinen ja kestävä Keuda

Vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy Keudan uudessa strategiassa usealla tasolla. Tällä pyrimme vastaamaan niihin haasteisin, joita muuttuva toimintaympäristömme aiheuttaa. Pyrimme myös ottamaan vastuuta globaaleista haasteista ja toimimaan aktiivisina ilmasto- ja ympäristötyössä. Olemme vastuullisia toimissamme niin opiskelijaa, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöä kohtaan. Tavoitteenamme on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi.

Keudan työtä ohjaa kierto- ja jakamistalouden kartta, joka johdattelee oppilaitoksen moninaista työtä eri osa-alueilla kohti kestävää ja yhteiskuntaa uudistavaa toimintaa. Kiertotaloudesta on povattu uutta markkinatalouden mallia, jonka periaatteina ovat materiaalien ja raaka-aineiden tehokkaat kierrot ja näistä uuden liiketoiminnan kehittäminen. Talouden murros tarkoittaa myös työn ja taitojen murrosta, ja ammatillisella oppilaitoksella on tärkeä rooli kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä.

Juuri uudistettu, Okka-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti on otettu käyttöön Järvenpään Sibeliuksenväylän toimipisteessä ja se tullaan laajentamaan koko Keudan eri toimipisteisiin. Tämä sertifiointi kohdistuu enemmän opetukseen ja sen erilaisiin toteutuksiin mm. työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa.

Keudan yhteisissä palveluissa (sisältäen mm. ruokapalvelut ja kiinteistö) on toteutettu Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää vuodesta 2020. Omissa oppimisympäristöissämme on vastuullisuutta ja kestävää kehitystä huomioitu aikaisemminkin mm. ruokapalvelujen toteuttamisessa ja kiinteistöjen energiaratkaisuissa. Keudan ravintolapalveluilta löytyy oma ympäristöohjelma. Ekotehokkuuden ja kiertotalouden perusajatukset ovat vaateita, joita on otettava entistä enemmän huomioon erilaisissa toiminnoissamme.

Keudan kestävän kehityksen etenemistä voi seurata Keudavilkusta: KeudaVilkku — ThingLink

This site is registered on wpml.org as a development site.