Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on saavuttaa perusopetuksen oppimäärä. Se sopii henkilöille, joilla jokin näistä edellytyksistä täyttyy:

  • on vähintään 17-vuotias tai täyttää 17 vuoden loppuun mennessä
  • perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta puuttuu
  • ei ole lukio- tai ammattiopinnoista todistusta kotimaasta.

VALMA Suomi toisena kielenä polku

VALMA-koulutuksen tavoitteena on

  • tutustua ammatilliseen koulutukseen ja hankkia perusvalmiuksia työelämään
  • vahvistaa opiskeluvalmiuksia opiskelemalla suomen kieltä, fysiikkaa, matematiikkaa, englantia ja tietotekniikkaa
  • valmentautua työelämässä oppimiseen.

VALMA Suomi toisena kielenä polku sopii erityisesti maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomen kielen taitojen vahvistamista ja jotka haluavat lisätä valmiuksiaan opiskella ammatillisessa koulutuksessa.

Suomi toisena kielenä -tuettu ammatillinen perustutkinto ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Keudassa järjestetään osaamiskartoitus kaikille perustutkintoon hakeville, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Mikäli kielitaitosi ja edellytyksesi opintoihin ovat riittävät, sinut voidaan valita suorittamaan ammatillista perustutkintoa.

Tutkinnon sisällä voit opiskella suomi toisena kielenä -opinnot (S2) ja korvata sillä suomi äidinkielenä -opinnot. S2-opinnot ovat osa yhteisiä tutkinnon osia (YTO).

Sinulla on mahdollisuus saada suomen kielen opetusta myös osana ammatillisia opintoja.

Lue lisää suomi toisena kielenä -opetuksesta Opiskelijalle suunnatuilla sivuilla.

Maahanmuuttajille suunnatut tutkintoon johtavat koulutukset

Keudassa on joitakin erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Niissä painotetaan ammatillisten opintojen lisäksi suomen kielen oppimista. Koulutusten yhtenä tavoitteena on opiskeluvalmiuksien ja oppimistaitojen kehittäminen. Opiskelu on käytännönläheistä ja toiminnallista. Saat tukea työelämälähtöiseen suomen kielen oppimiseen koko koulutuksen ajan.

Keudassa on kaksi englanninkielistä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutusta (Kotisiivouspalvelujen tuottaminen ja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto). Molemmat koulutukset edellyttävät oppisopimustyöpaikkaa. Löydät linkit alta.

This site is registered on wpml.org as a development site.